Przegląd techniczny – nowe i dotychczasowe przepisy fiskalne

Przeglądy techniczne - nowe przepisy

Od wielu lat polscy przedsiębiorcy, którzy obsługują klientów indywidualnych za pomocą kas fiskalnych, muszą pamiętać o zgłaszaniu swoich urządzeń do obowiązkowych przeglądów technicznych. W przeciwnym razie narażą się na dotkliwe konsekwencje, m.in. konieczność zwrotu ulgi za zakup pierwszego modelu dla firmy. A niedługo zaczną obowiązywać nowe przepisy w sprawie przeglądów technicznych.

Serwisowanie kasy przynajmniej raz na 2 lata

Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku, w sprawie kas rejestrujących, mówi wprost, że każde urządzenie fiskalne, które jest używane przez podatnika do prowadzenia ewidencji, musi przechodzić regularne przeglądy techniczne. Takie serwisowanie stosowanego modelu należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 2 lata. Niemniej, przedsiębiorca nie może samodzielnie wykonać przeglądu technicznego swojej kasy. W tym celu musi się skontaktować z firmą serwisującą i umówić spotkanie, podczas którego dojdzie do skontrolowania urządzenia.

W związku z powyższym, przegląd techniczny może zostać przeprowadzony wyłącznie przez serwisanta, który posiada do tego ważne uprawnienia. Podczas takiej kontroli sprawdzane są różne podzespoły kasy oraz ogólny stan urządzenia. Co więcej, technik kontroluje poprawność emitowanych dokumentów oraz naliczanych podatków. Nie ma więc niczego dziwnego w tym, że wielu przedsiębiorców decyduje się na częstsze zlecanie przeglądów, niż co 2 lata. Zyskują oni wtedy pewność, że stosowana kasa zapewnia prawidłowe rejestrowanie obrotu. Ponadto, niektórzy producenci przedłużają gwarancję na moduł fiskalny urządzenia, jeżeli przeglądy techniczne są wykonywane raz w roku.

Dodatkowe regulacje w sprawie przeglądów technicznych

W niedalekiej przyszłości wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, w której pojawią się zapisy dotyczące m.in. przeglądów technicznych. Nowe regulacje nie wprowadzą istotnych zmian w procedura. Ich zadaniem będzie raczej zmobilizowanie podatników do zgłaszania kas do obowiązkowych przeglądów technicznych. Nowelizacja ustawy VAT wprowadzi bowiem karę za brak takiej kontroli urządzenia w odpowiednim terminie. Grzywna ma wynosić 300 zł i będzie nakłada przez naczelników Urzędów Skarbowych w Polsce. Po nałożeniu kary podatnik będzie miał 14 dni na jej zapłacenie – w formie przelewu, na rachunek wskazany przez US.

Przy okazji warto przypomnieć, że wykonywanie przeglądów kas wiążę się z jeszcze jednym obowiązkiem. Mianowicie, z przechowywaniem prawidłowo wypełnionej książki serwisowej urządzenia. To właśnie tam wpisywane są adnotacje, które potwierdzają terminowe przeprowadzanie przeglądów technicznych.

1 Comment

  1. replay

    gdy czytam o takich mobilizacjach i grzywnach, to cieszę się, że moja kasa fiskalna ma automatyczne przypomnienia o nadchodzących przeglądach technicznych 🙂

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż Captcha *