Tag Archive: przeglądy techniczne kas

Przeglądy techniczne kas są szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku. Zgodnie z tymi przepisami, wspomniane „kontrole” urządzenia fiskalnego muszą się odbywać przynajmniej raz na 2 lata. Zaniechanie tego obowiązku grozi zaś dotkliwymi karami. Natomiast w przyszłości za niedopilnowanie terminu przeglądu technicznego kasy będzie groziła grzywna w wysokości 300 zł – nakłada przez naczelnika Urzędu Skarbowego (właściwego dla danej działalności gospodarczej).

Przegląd techniczny – nowe i dotychczasowe przepisy fiskalne

Przeglądy techniczne - nowe przepisy

Od wielu lat polscy przedsiębiorcy, którzy obsługują klientów indywidualnych za pomocą kas fiskalnych, muszą pamiętać o zgłaszaniu swoich urządzeń do obowiązkowych przeglądów technicznych. W przeciwnym razie narażą się na dotkliwe konsekwencje, m.in. konieczność zwrotu ulgi za zakup pierwszego modelu dla…
Read more