Tag Archive: książka serwisowa kasy fiskalnej

Książka serwisowa kasy fiskalnej musi być przechowywana przez podatnika, który korzysta z urządzenia służącego do rejestrowania sprzedaży. Dokumentację należy posiadać przez cały okres użytkowania konkretnego modelu (do momentu odczytania jego pamięci i „zamknięcia” pracy). W książce serwisowej znajdują się ważne informacje na temat konkretnej kasy fiskalnej, m.in. o jej właścicielu, samym urządzeniu, firmie odpowiedzialnej za wykonywanie usług technicznych czy producencie.

Przegląd techniczny – nowe i dotychczasowe przepisy fiskalne

Przeglądy techniczne - nowe przepisy

Od wielu lat polscy przedsiębiorcy, którzy obsługują klientów indywidualnych za pomocą kas fiskalnych, muszą pamiętać o zgłaszaniu swoich urządzeń do obowiązkowych przeglądów technicznych. W przeciwnym razie narażą się na dotkliwe konsekwencje, m.in. konieczność zwrotu ulgi za zakup pierwszego modelu dla…
Read more