Tag Archive: obowiązki użytkownika kasy fiskalnej

Obowiązki użytkownika kasy fiskalnej muszą być przestrzegane przez każdego podatnika, który korzysta z wspomnianego urządzenia. A są one regulowane przez odrębne Rozporządzenie Ministra Finansów. Z tego aktu prawnego wynika m.in., że użytkownicy kas fiskalnych muszą wydawać paragony swoim klientom oraz archiwizować kopię takich dowodów sprzedaży. Ponadto, podatnicy są zobligowani do zlecania przeglądów technicznych, przechowywania książki serwisowej oraz wykonywania raportów dobowych i miesięcznych.

Przegląd techniczny – nowe i dotychczasowe przepisy fiskalne

Przeglądy techniczne - nowe przepisy

Od wielu lat polscy przedsiębiorcy, którzy obsługują klientów indywidualnych za pomocą kas fiskalnych, muszą pamiętać o zgłaszaniu swoich urządzeń do obowiązkowych przeglądów technicznych. W przeciwnym razie narażą się na dotkliwe konsekwencje, m.in. konieczność zwrotu ulgi za zakup pierwszego modelu dla…
Read more