Jak teraz skorzystać z ulgi za kasę fiskalną?

Jak teraz skorzystać z ulgi za kasę fiskalną?

Niekiedy można przeczytać lub usłyszeć, że od maja 2019 roku mamy do czynienia z zupełnie nową ulgą za pierwszą kasę fiskalną. Obecnie bowiem refundacja przysługuje wyłącznie przy wdrożeniu modelu typu online, czyli współpracującego z CRK (Centralnym Repozytorium Kas). Trudno więc zaprzeczyć temu, że doszło do istotnych zmian w przepisach. Niemniej, niektóre regulacje prawne nie zostały zmodyfikowane. Dotyczy to zarówno wysokości ulgi, jak i sposobu starania się o refundację części wydanej kwoty.

Ile wynosi refundacja kosztów i kiedy przysługuje?

Tak jak w ostatnich latach, refundacja kosztów, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy instalujący w swoich firmach pierwsze kasy fiskalne, wynosi do 90% wydanej kwoty, ale nie więcej niż 700 zł. Niemniej, aktualnie przysługuje ona tylko wtedy, gdy podatnik zdecyduje się na wdrożenie urządzenia online. Chodzi tu więc o modele nowego typu, które wyróżniają się m.in. łącznością z Centralnym Repozytorium Kas. Na tym jednak nie koniec…

Nowe przepisy fiskalne, które weszły w życie na początku maja 2019 roku, pozwalają również na odzyskanie części wydatku w przypadku obowiązkowej wymiany dotychczasowego urządzenia na model online. Nie ma tu więc mowy o „pierwszej kasie”. Co więcej, w takich okolicznościach ulga również wynosi do 90% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 700 zł. Przysługuje ona zaś tym przedsiębiorcom, których ustawa o VAT zobligowała do wcześniejszego zainstalowania kas online – w odgórnie ustalonych terminach.

Odliczenie podatku lub zwrot na konto firmy

W tym przypadku trudno mówić o jakichkolwiek zmianach. Podobnie jak dotychczas, z ulgi za kasę fiskalną mogą skorzystać zarówno płatnicy VAT, jak i przedsiębiorcy zwolnieni z tego podatku lub świadczący wyłącznie usługi zwolnione. Dla każdej z wspomnianych grup istnieją jednak inne „drogi” do osiągnięcia celu.

„Watowcy” mogą dokonać odliczenia właściwej kwoty w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym rozpoczęli prowadzenie ewidencji na kasie fiskalnej (pierwszej lub obowiązkowo wymienionej). Natomiast przedsiębiorcom zwolnionym i wykonującym wyłącznie czynności zwolnione przysługuje zwrot części wydatku bezpośrednio na konto firmy w banku. Aby skorzystać z takiej refundacji, muszą oni złożyć odpowiedni wniosek do naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego dla ich działalności.

Kiedy trzeba zwrócić ulgę za kasę online?

Czy coś się zmieniło w kwestii konieczności zwrotu refundacji, którą przedsiębiorca otrzyma za kasę fiskalną online? Warto tutaj odnieść się do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ulgi. A mówi ono jednoznacznie, że podatnicy są zobligowani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej:

  • trwale zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy (bez względu na przyczynę),
  • naruszą obowiązki, o których mowa w art. 111 ust. 3a pkt 12 lub ust. 3ab ustawy o VAT (dotyczące transmisji danych do Centralnego Repozytorium Kas),
  • nie poddadzą kasy rejestrującej, w obowiązujących terminach, przeglądowi technicznemu (wykonywanemu przez właściwy serwis).

Nowością jest tu więc dodanie zapisu, który odnosi się do współpracy urządzenia online z Centralnym Repozytorium Kas. Warto przypomnieć, że każdy model nowego typu musi stale transmitować ważne dane do CRK. Taka „wysyłka” informacji z kasy fiskalnej online odbywa się przy użyciu łącza internetowego, np. przez Wi-Fi lub GSM.

1 Comment

  1. _nieprzekonana_

    a jeśli załóżmy w ciągu tych trzech lat kasa ulegnie jakiejś nieodwracalnej usterce (niekoniecznie wynikającej z działań podatnika), to też trzeba zwrócić tę kwotę? no wiecie co…

    dobrze, że chociaż refundacja została PRZYNAJMNIEJ takiej samej wysokości i że dotyczy też podatników de facto zmuszonych do szybszej wymiany urządzenia…

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż Captcha *