Raporty fiskalne, czyli dokumenty, o których nie możesz zapomnieć!

Czym są raporty fiskalne z kasy?

Przy użyciu kasy bądź drukarki rejestrującej trzeba wystawiać różne dokumenty fiskalne. Taka technologia sprzedaży nie służy więc wyłącznie do emitowania i wydawania paragonów. Wspomniane wydruki są oczywiście najczęściej wystawianymi przez użytkowników kas i drukarek. Nie można jednak zapominać o tym, że przepisy obligują również do sporządzania i przechowywania 2 rodzajów raportów fiskalnych.

2 typy zestawień podsumowujących

Konieczność realizowania raportów fiskalnych wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. To właśnie w tym akcie prawnym znajdziemy szczegółowe opisy obowiązków, które towarzyszą stosowaniu takiego urządzenia. A w funkcjonującym obecnie Rozporządzeniu MF jest mowa wyłącznie o konieczności wystawiania 2 rodzajów raportów fiskalnych – dobowych oraz miesięcznych. W związku z tym, podatnik nie jest zobligowany np. do realizowania na kasie zestawień podsumowujących dany rok. Wiele modeli pozwala na wykonanie takiej operacji, ale nie jest to obowiązek wynikający z polskich przepisów fiskalnych.

Jakie informacje znajdują się na raportach fiskalnych?

Nie bez powodu przedsiębiorcy są zobligowani do starannego i terminowego realizowania raportów fiskalnych. Takie dokumenty zawierają bowiem kluczowe informacje na temat ewidencji, która jest prowadzona przy użyciu konkretnej kasy bądź drukarki. Cytując definicję zamieszczoną w Rozporządzeniu MF, chodzi tutaj w szczególności o „dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres, w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej z podatku”. Warto także podkreślić, że jeśli firma korzysta z kilku urządzeń rejestrujących, na każdym z nich należy oddzielnie realizować wszystkie raporty fiskalne.

Kiedy dokument dobowy, kiedy miesięczny?

Odpowiedź na powyższe pytanie również odnajdziemy w przytaczanym już wcześniej Rozporządzeniu Ministra Finansów. Z przepisów wynika jasno, że raport fiskalny dobowy należy sporządzić zawsze po zakończeniu handlu za dany dzień – nie później jednak niż przed zarejestrowaniem pierwszej transakcji w dniu następnym. Takiego zestawienia nie trzeba więc realizować wtedy, gdy przez całą dobę nie zaewidencjonowano żadnej sprzedaży (np. w niedzielę). A jak sytuacja wygląda przy wystawianiu drugiego rodzaju dokumentów? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, raporty fiskalne miesięczne (okresowe) należy wykonywać po zakończeniu handlu w danym miesiącu – najpóźniej do 25. dnia kolejnego miesiąca.

1 Comment

  1. EdgAR

    Ja nawet miewałem sytuacje, że nie musiałem wystawiać raportu dobowego 🙂 w sumie niestety… 😛

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż Captcha *